DagsBild.se Vinter och snö, vägren, stenmur och ett ensamt litet träd... | BILDBYRÃ… - BILDDATABAS - BILDARKIV - PORTFOLIO - GALLERI - Fotograf och bildjournalist Dag Andersson Stockholm Sverige ...