DagsBild.se Klotter. | BILDBYRÅ - BILDDATABAS - BILDARKIV - PORTFOLIO - GALLERI - Fotograf och bildjournalist Dag Andersson Stockholm Sverige ...