DagsBild.se Skylt "Gasbehållare - Bringas i säkerhet vid brandfara". | BILDBYRÃ… - BILDDATABAS - BILDARKIV - PORTFOLIO - GALLERI - Fotograf och bildjournalist Dag Andersson Stockholm Sverige ...