DagsBild.se Flygplanet vänder buken till. | BILDBYRÃ… - BILDDATABAS - BILDARKIV - PORTFOLIO - GALLERI - Fotograf och bildjournalist Dag Andersson Stockholm Sverige ...