DagsBild.se Skylt (Lervik) - "Kajplatsen får ej Blockeras". | BILDBYRÃ… - BILDDATABAS - BILDARKIV - PORTFOLIO - GALLERI - Fotograf och bildjournalist Dag Andersson Stockholm Sverige ...